— Information —
 

Nattvakt

23.04.2021

Alla som har båtplats i hamnen är skyldiga att gå båtvakt/nattvakt. Listan för 2021 har mailats ut. Markera i kalendern när Ni fick vakt så undviker Ni en vaktbot på minst 1000kr vid missad vakt och vi båtägare kan vara lugna med vetskapen om att någon tittar till våra kära båtar.

Årsmöte 2021

27.01.2021

Årsmöte framflyttat till söndagen den 18 april kl 13:00.

Torrsättning med kran sker lördag 3 oktober med start kl 07.00. Vi hoppas vädret är med oss så blir det bra dag även om det alltid känns aningen vemodigt att torrsätta för säsongen. Se till att vara på plats i tid och hjälp varandra!

För att utomstående och även medlemmar lättare ska hitta klubbens hemsida har vi lagt till ett nytt domännamn. Från nu fungerar det att, i sin webbläsare, skriva rbbk.se så hamnar man på klubbens site. Befintlig domän rosersbergsbatklubb.se finns och kommer naturligtvis att finnas kvar.

Bygget med nya kranbryggan är nu i full gång. Under helgen har det skruvats och sågats med entusiasm. Nya bryggan har tagit form, kommer bli ett stort "lyft" för hamnområdet

Årsmöte 2019

11.02.2019

RBK ställer till med stort pompa & ståt vid årets happening, Årsmöte!

Under vinter och vår 2019 bygger vi ny brygga. Planen är att ersätta befintlig kranbrygga samt förlänga den i syfte att undvika grundstötningar vid låg vattennivå.

RBK har beslutat installera passersystem i syfte att öka säkerheten för samtliga medlemmar.

Rosersbergs Båtklubb
Norrsunda Krogsta 217
195 95 ROSERSBERG

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188