Bygget är i full gång!

10.03.2019

Bygget med nya kranbryggan är nu i full gång. Under helgen har det skruvats och sågats med entusiasm. Nya bryggan har tagit form, kommer bli ett stort "lyft" för hamnområdet

Välkommen ner till hamnen och beskåda resultatet. Väl mött!