— Rosersbergs Båtklubb —

Vi är en mindre båtklubb med hamnområde i väl skyddade och vackra Rosersbergsviken i Rosersberg. Klubben bildades den 7 juli 1964 av några få båtintresserade herrar, klubben har fram till idag växt och består av ca 150 medlemmar. Historia och kuriosa om klubben kan du läsa här

 

Rosersbergs Båtklubb
Norrsunda Krogsta 217
195 95 ROSERSBERG

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188