— Styrelsen RBK – 

                                                         

Roll                                           Namn                             Telefon        

Ordförande                              Åke Esberg                    073-6592353

Vice Ordförande                     Mikael Björklund            070-6464142

Hamnkapten                            Leif Nordenbäck            070-7108102

Vice Hamnkapten                    Gunnar Nilsson              070-9256416

Sekreterare                              Mats Andersson            070-5553590

Kassör                                       Jessica Rosenberg        070-4124816

Stugvärd                                   Jonas Redebring            076-7200353

Klubbmästare                           Fredrik Johansson          070-4444445

Rosersbergs Båtklubb
Marängsvägen
195 70 Rosersberg

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188