— Styrelsen RBK – 

                                                         

Roll                                           Namn                             Telefon        

Ordförande                              Åke Esberg                    073-6592353

Hamnkapten                            Sune Johansson            073-3858636

Vice Hamnkapten                    Leif Nordenbäck            070-7108102

Sekreterare                              Marcin Karluk                 070-1664333

Kassör                                       Robert Cämpe               070-6104420

Suppleant                                 Gunnar Nilsson              070-9256416

Stugvärd                                   Jonas Redebring           076-7200353

Klubbmästare                           Fredrik Johansson         070-4444445

Rosersbergs Båtklubb
Marängsvägen
195 70 Rosersberg

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188