— Välkommen till Rosersbergs Båtklubb —

Rosersbergs Båtklubb är en ideell förening som bygger på att vi medlemmar hjälper klubben och varandra. När vi hjälps åt kan har vi möjligheten att hålla låga avgifter vilket möjliggör ett båtliv för dom flesta.

Varmt välkommen till oss!
 

Rosersbergs Båtklubb
Norrsunda Krogsta 217
195 95 ROSERSBERG

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188