Vad kostar det?

— Avgifter —

2024

Nyckeldeposition

1000kr

Medlemsavgift


500 kr/år

Inträdesavgift ny medlem


600 kr

Traileravgift

Utöver ord. medlemsavgift

350 kr/år

Bryggplats

Beräknas efter bredd på aktuell båt

350 kr/meter/år

Svajplats


460 kr

Vinterplats


30 kr/

Kranlyft

Sjösättning respektive torrsättning

900kr/tillfälle

Extra nyckelbricka

Utöver en (1) som ingår

50 kr/styck

Utebliven hamnvakt

1:a, 2:a resp 3:e tillfället. Efter 3 uteblivna hamnvakter kan medlemmen bli utesluten ur klubben

1000-3000 kr

Påminnelseavgift faktura


250kr