— Aktuella datum 2019 –


             Aktivitet                                                               Tid

  • Årsmöte                                                                Fredag 8/2 kl. 18:30
  • Vårutskick inkl. vaktlista                                       Senast 15/4
  • Medlemsaktivitet i hamnen                                  Lördag 27/4 em/kväll 
  • Sjösättning                                                            Lördag 4/5 kl. 07:30
  • Påmastning                                                           Lördag 11/5 kl. 10:00
  • Vårstädning                                                          Måndag 20/5 kl. 18:00
  • Medlemsaktivitet i hamnen                                  Tisdag 18/6 em/kväll 
  • Avmastning                                                           Lördag 28/9 kl. 10:00
  • Torrsättning                                                           Lördag 5/10 kl. 07:30
  • Höststädning                                                         Lördag 19/10 kl. 10:00

 

Rosersbergs Båtklubb
Marängsvägen
195 70 Rosersberg

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188