— Aktuella datum 2023 –


             Aktivitet                                                               Tid

  • Årsmöte                                                                Fredag 17/2 
  • Vårutskick inkl. vaktlista                                       Senast 15/4
  • Medlemsaktivitet i hamnen                                  Lördag 27/4 
  • Sjösättning                                                            Lördag 6/5 
  • Påmastning                                                           Lördag 13/5 
  • Vårstädning                                                          Måndag 22/5 
  • Medlemsaktivitet i hamnen                                  Tisdag 10/6 
  • Avmastning                                                           Lördag 30/9 
  • Torrsättning                                                           Lördag 7/10 
  • Höststädning                                                         Lördag 21/10 

 

Rosersbergs Båtklubb
Marängsvägen
195 70 Rosersberg

Info@rosersbergsbatklubb.se

Org.nr: 814800-7217
Bankgiro: 5033-2188