— Båten på land —

Regler för din båt när den står på land inom RBK:s område

  • Hamnkapten anvisar plats var båten får ligga eller genom annat meddelande som utsändes av styrelsen.
  • Båten skall vara försäkrad för lägst brand och ansvar. Kontroll av försäkringsbevis kan förekomma.
  • Kontroll av uppläggningsanordning kan förekomma. eventuell anmärkning skall omgående åtgärdas av båtägaren.
  • På grund av markägarens krav på RBK får ingen båt ligga kvar på klubbens landområde efter officiellt sjösättningstillfälle.
  • El-uttagen på bryggor och uppläggningsplatser är till för tillfälligt elbehov t.ex. eldrivna verktyg, batteriladdning etc. Exempel är eluppvärmning av båten inte tillåtet utan styrelsens tillstånd.
  • Kablar och stickproppar skall vara jordade och godkända för utomhusbruk.
  • Båtbottentvätt och liknande får ske i hamnen endast om båtbotten är omålad eller målad med helt nedbrytbar biologisk färg, så kallad ekologisk färg, eller om det finns en av Sigtuna kommun godkänd anordning för uppsamling av miljöfarligt färgavfall alternativt annan av kommunen godkänd båtbottenfärg.