— När din båt ligger i sjön —

Regler för din båt när den ligger i vattnet inom RBK:s område

  • RBK:s bryggplatser är till för klubbens medlemmar, uthyrning eller utlåning i andra hand är ej tillåtet utan styrelsens medgivande.
  • Delägarskap i båt innebär inte automatiskt delägarskap i bryggplats
  • Samtliga båtar i hamnen skall ha giltig försäkring mot brand, sjunkskada och ansvar.
  • Samtliga båtar bör vara försedd med klubbens standert där så är möjligt samt försedd med namn eller annan identifikation gärna reg.nummer.
  • Båtar skall vara förtöjda vid bryggan med "ryckdämpare". Dämparen skall vara säkrade med lina eller kätting.
  • Vid bojförtöjning skall linan vara försedd med säkerhetskabinhake.
  • När båten ligger vid bryggan skall den vara fendrad med minst 2 fendrar på var sida.
  • Hamnvakt eller styrelsemedlem äger rätt att gå ombord för att justera förtöjning, samt att förhindra sjunkning.
  • Servicebryggan får endast användas vid sjösättning resp. upptagning samt vid i och urlastning av båten. Servicebryggan får inte blockeras.